โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการทางเข้าjoker888

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการทางเข้าjoker888

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่