ปัตตานีติดเชื้อพุ่ง512รายปิดหมู่บ้านอีก11อำเภอทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 404

ปัตตานีติดเชื้อพุ่ง512รายปิดหมู่บ้านอีก11อำเภอทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 404

ปัตตานีติดเชื้อพุ่ง512รายปิดหมู่บ้านอีก11อำเภอ【ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 404】: