ชาวบ้านราชสถิตย์เร่งอุดน้ำซึมใต้พื้นดินบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาหวั่นซ้ำรอยจรเข้ร้องจัดเวรยามเฝ้าระวังช่วงกลางคืนstep 7m

ชาวบ้านราชสถิตย์เร่งอุดน้ำซึมใต้พื้นดินบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาหวั่นซ้ำรอยจรเข้ร้องจัดเวรยามเฝ้าระวังช่วงกลางคืนstep 7m

ชาวบ้านราชสถิตย์เร่งอุดน้ำซึมใต้พื้นดินบริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาหวั่นซ้ำรอยจรเข้ร้องจัดเวรยามเฝ้าระวั