ธรณีพิโรธเขย่าเฮติ7.2ริกเตอร์คร่าชีวิตแล้ว304ศพ-เจ็บเกือบ2พัน-นายกฯประกาศภาวะฉุกเฉิน1เดือนscope of work คือ

ธรณีพิโรธเขย่าเฮติ7.2ริกเตอร์คร่าชีวิตแล้ว304ศพ-เจ็บเกือบ2พัน-นายกฯประกาศภาวะฉุกเฉิน1เดือนscope of work คือ

ธรณีพิโรธเขย่าเฮติ7.2ริกเตอร์คร่าชีวิตแล้ว304ศพ-เจ็บเกือบ2พัน-นายกฯประกาศภาวะฉุกเฉิน1เดือน【scope of