“ม.รังสิต”ประกาศเลื่อนพิธีประสาทปริญญาปี64uffa

“ม.รังสิต”ประกาศเลื่อนพิธีประสาทปริญญาปี64uffa

“ม.รังสิต”ประกาศเลื่อนพิธีประสาทปริญญาปี64【uffa】: จากสถานการณ์โควิดยังไม่ปลอดภั