'รุ้ง-มายด์'นัดรวมพล'ม็อบ31ตุลา'ลั่นเป็นก้าวแรกรณรงค์ยกเลิก112บอล มา เก้า

'รุ้ง-มายด์'นัดรวมพล'ม็อบ31ตุลา'ลั่นเป็นก้าวแรกรณรงค์ยกเลิก112บอล มา เก้า

รุ้ง-มายด์นัดรวมพลม็อบ31ตุลาลั่นเป็นก้าวแรกรณรงค์ยกเลิก112【บอล มา เก้า】: เมื่อว