สตูลจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดูบอลสก

สตูลจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดูบอลสก

สตูลจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี【ดูบอลสก】: