"จุตินันท์"ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดงทำร้ายตัวเอง

"จุตินันท์"ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดงทำร้ายตัวเอง

“จุตินันท์”ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดง【ทำร้ายตัวเอง】:

"จุตินันท์"ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดงทำร้ายตัวเอง

"จุตินันท์"ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดงทำร้ายตัวเอง

“จุตินันท์”ขอบคุณทุกกำลังใจส่งผลนักกีฬาพาราไทยคว้า5ทอง5เงิน8ทองแดง【ทำร้ายตัวเอง】: