ตม.นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ(BMW)ออกตรวจเข้มจับกุมชาวอังกฤษอยู่เกินวีซ่าหลบในไทยถูกดำเนินคดีและผลักดันส่งกลับติดแบล็คลิสยาว5ปีการ นับ คะแนน ตะกร้อ แบบ ใหม่

ตม.นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ(BMW)ออกตรวจเข้มจับกุมชาวอังกฤษอยู่เกินวีซ่าหลบในไทยถูกดำเนินคดีและผลักดันส่งกลับติดแบล็คลิสยาว5ปีการ นับ คะแนน ตะกร้อ แบบ ใหม่

ตม.นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ(BMW)ออกตรวจเข้มจับกุมชาวอังกฤษอยู่เกินวีซ่าหลบในไทยถูกดำเนินคดีและผลักดันส่