รองผู้ว่าฯพะเยาลั่น1สัปดาห์โควิดรายใหม่ต้องเป็นศูนย์บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย สํานักการพยาบาล

รองผู้ว่าฯพะเยาลั่น1สัปดาห์โควิดรายใหม่ต้องเป็นศูนย์บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย สํานักการพยาบาล

รองผู้ว่าฯพะเยาลั่น1สัปดาห์โควิดรายใหม่ต้องเป็นศูนย์【บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย สํานักการพยาบาล】: