ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบgclub777

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบgclub777

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ【gclub777】: