กลุ่มKTISยืนยันน้ำมากไม่กระทบผลผลิตอ้อยชี้เป็นผลบวกมากกว่าลบคาดได้อ้อยมากกว่าปีก่อน20-25%ค่า รักษา โรค ซึม เศร้า

กลุ่มKTISยืนยันน้ำมากไม่กระทบผลผลิตอ้อยชี้เป็นผลบวกมากกว่าลบคาดได้อ้อยมากกว่าปีก่อน20-25%ค่า รักษา โรค ซึม เศร้า

กลุ่มKTISยืนยันน้ำมากไม่กระทบผลผลิตอ้อยชี้เป็นผลบวกมากกว่าลบคาดได้อ้อยมากกว่าปีก่อน20-25%【ค่า รักษา