5องค์กรชั้นนำร่วมลดขยะอย่างยั่งยืนดัน“กรีนพลาสพาเลท”ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วเพื่องานขนส่งอุตสาหกรรมsuperslotใหม่ล่าสุด

5องค์กรชั้นนำร่วมลดขยะอย่างยั่งยืนดัน“กรีนพลาสพาเลท”ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วเพื่องานขนส่งอุตสาหกรรมsuperslotใหม่ล่าสุด

5องค์กรชั้นนำร่วมลดขยะอย่างยั่งยืนดัน“กรีนพลาสพาเลท”ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วเพื่องานขนส่งอุตสาหกรรม