ประกันสังคมชดเชยสูงสุด300/วันผู้ประกันตนม.40ป่วยติดโควิดยันใช้สิทธิบัตรคนจน-บัตรทองได้เหมือนเดิมกระป๋องเก็บปัสสาวะ

ประกันสังคมชดเชยสูงสุด300/วันผู้ประกันตนม.40ป่วยติดโควิดยันใช้สิทธิบัตรคนจน-บัตรทองได้เหมือนเดิมกระป๋องเก็บปัสสาวะ

ประกันสังคมชดเชยสูงสุด300/วันผู้ประกันตนม.40ป่วยติดโควิดยันใช้สิทธิบัตรคนจน-บัตรทองได้เหมือนเดิม【กระ