"ธรรมนัส"โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจยันขออุทิศตัวช่วยประชาชนอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีตำแหน่งซื้อ อินเตอร์เน็ต

"ธรรมนัส"โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจยันขออุทิศตัวช่วยประชาชนอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีตำแหน่งซื้อ อินเตอร์เน็ต

“ธรรมนัส”โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจยันขออุทิศตัวช่วยประชาชนอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีตำแหน่ง【ซื้อ อินเตอร์เน็