“คลัง”เปิด6โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเทียบประเทศเพื่อนบ้านไม่แพงปัดรีด49%ของราคาน้ำมันต่อลิตรช่องดูบอลออนไลน์

“คลัง”เปิด6โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเทียบประเทศเพื่อนบ้านไม่แพงปัดรีด49%ของราคาน้ำมันต่อลิตรช่องดูบอลออนไลน์

“คลัง”เปิด6โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเทียบประเทศเพื่อนบ้านไม่แพงปัดรีด49%ของราคาน้ำมันต่อลิตร【ช่องดู