สกสว.จับมือบพข.เปิดเวทีระดมสมองลุยพัฒนา"NQI"รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดาวน์ เกมส์ ฟรี

สกสว.จับมือบพข.เปิดเวทีระดมสมองลุยพัฒนา"NQI"รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดาวน์ เกมส์ ฟรี

สกสว.จับมือบพข.เปิดเวทีระดมสมองลุยพัฒนา”NQI”รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต【ดาวน์ เกมส์ ฟรี】: