หย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังกทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม

หย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังกทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่ที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม

หย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังกทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่【ที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม】: