"แพทองธาร"จัดหนักซื้อสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตโดยเร็วjockergameth

"แพทองธาร"จัดหนักซื้อสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตโดยเร็วjockergameth

“แพทองธาร”จัดหนักซื้อสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตโดยเร็ว【jockergamet