ผวา“ชาติจน”เข้าไม่ถึง“โมลนูพิราเวียร์”ยาต้านโควิดที่มีราคาแพงระยับg9jk’vp

ผวา“ชาติจน”เข้าไม่ถึง“โมลนูพิราเวียร์”ยาต้านโควิดที่มีราคาแพงระยับg9jk’vp

ผวา“ชาติจน”เข้าไม่ถึง“โมลนูพิราเวียร์”ยาต้านโควิดที่มีราคาแพงระยับ【g9jk’vp】: สำ