'อ.คฑา'เผย8ราศีเฮงยืนหนึ่งรับดาวพุธ-ดาวเกตุย้ายตําบลจัดการสุขภาพ 2561

'อ.คฑา'เผย8ราศีเฮงยืนหนึ่งรับดาวพุธ-ดาวเกตุย้ายตําบลจัดการสุขภาพ 2561

อ.คฑาเผย8ราศีเฮงยืนหนึ่งรับดาวพุธ-ดาวเกตุย้าย【ตําบลจัดการสุขภาพ 2561】: วันที่ 2