'แซมสาเมท'ชวดประกันเหตุชุมนุมสน.ดินแดงเผาศาลพระภูมิศาลชี้ก่อพฤติการณ์ซ้ำกับคดีที่เคยได้ประกันมาy8 2คน

'แซมสาเมท'ชวดประกันเหตุชุมนุมสน.ดินแดงเผาศาลพระภูมิศาลชี้ก่อพฤติการณ์ซ้ำกับคดีที่เคยได้ประกันมาy8 2คน

แซมสาเมทชวดประกันเหตุชุมนุมสน.ดินแดงเผาศาลพระภูมิศาลชี้ก่อพฤติการณ์ซ้ำกับคดีที่เคยได้ประกันมา【y8 2คน