“บิ๊กป้อม”ยันไม่มีล้มนายกฯ-ไม่เล่นการเมืองในสภาชี้กฎหมายสำคัญทุกฉบับจูน ธีรตี บุตรดีหงษ์

“บิ๊กป้อม”ยันไม่มีล้มนายกฯ-ไม่เล่นการเมืองในสภาชี้กฎหมายสำคัญทุกฉบับจูน ธีรตี บุตรดีหงษ์

“บิ๊กป้อม”ยันไม่มีล้มนายกฯ-ไม่เล่นการเมืองในสภาชี้กฎหมายสำคัญทุกฉบับ【จูน ธีรตี บุตรดีหงษ์】: