ตร.ร้อยเอ็ดรักษาความปลอดภัยเข้ม"ธรรมนัส"ประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้งฉอด เอส วรฤทธิ์

ตร.ร้อยเอ็ดรักษาความปลอดภัยเข้ม"ธรรมนัส"ประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้งฉอด เอส วรฤทธิ์

ตร.ร้อยเอ็ดรักษาความปลอดภัยเข้ม”ธรรมนัส”ประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้ง【ฉอด เอส วรฤทธิ์】: