“กลุ่มวีโว่”บุกสภาฯจี้“กมธ.กฎหมาย”สภาฯถูกตร.ซ้อมเหตุร่วมกิจกรรม“วาฤทธิ์ต้องไม่ตายฟรี”game 24

“กลุ่มวีโว่”บุกสภาฯจี้“กมธ.กฎหมาย”สภาฯถูกตร.ซ้อมเหตุร่วมกิจกรรม“วาฤทธิ์ต้องไม่ตายฟรี”game 24

“กลุ่มวีโว่”บุกสภาฯจี้“กมธ.กฎหมาย”สภาฯถูกตร.ซ้อมเหตุร่วมกิจกรรม“วาฤทธิ์ต้องไม่ตายฟรี”【game 24】: