“เวียตเจ็ทบินคุ้มข้ามภาค”ฉลองการกลับมาให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งในราคาสุดคุ้ม155บาทถ่ายทอด สด ออนไลน์

“เวียตเจ็ทบินคุ้มข้ามภาค”ฉลองการกลับมาให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งในราคาสุดคุ้ม155บาทถ่ายทอด สด ออนไลน์

“เวียตเจ็ทบินคุ้มข้ามภาค”ฉลองการกลับมาให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งในราคาสุดคุ้ม155บาท【ถ่ายทอด สด ออนไล