สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จฯแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทราวาสm.bacc6666.com

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จฯแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทราวาสm.bacc6666.com

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จฯแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทราวาส【m.bacc6666.com】: