รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์ดาวน์เกมส์ pc

รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์ดาวน์เกมส์ pc

รพ.สนามมธ.ปิดศูนย์วัคซีนยิม4ถึง14พ.ย.วันสุดท้ายแห้วแล้ว!โมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์【ดาวน์เกมส์ pc】: