"ออราเคิล"เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากลผลมาเลย์วันนี้

"ออราเคิล"เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากลผลมาเลย์วันนี้

“ออราเคิล”เผยความสำเร็จOracleExadata[email protected]มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐานสากล【ผลมาเลย์วันน