ขาดทุนยับ!!สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจี้รัฐออกมาตรการช่วยด่วนหลังราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งกว่า20-30%ทางเข้า แทงบอล

ขาดทุนยับ!!สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจี้รัฐออกมาตรการช่วยด่วนหลังราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งกว่า20-30%ทางเข้า แทงบอล

ขาดทุนยับ!!สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจี้รัฐออกมาตรการช่วยด่วนหลังราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ