“เฟซบุ๊ก”เล็งยกเลิก“ระบบจดจำใบหน้า”ในธ.ค.นี้-กระทบสมาชิกผู้ใช้งาน1พันล้านคนที่จะถูกลบตรวจหวย1พย61

“เฟซบุ๊ก”เล็งยกเลิก“ระบบจดจำใบหน้า”ในธ.ค.นี้-กระทบสมาชิกผู้ใช้งาน1พันล้านคนที่จะถูกลบตรวจหวย1พย61

“เฟซบุ๊ก”เล็งยกเลิก“ระบบจดจำใบหน้า”ในธ.ค.นี้-กระทบสมาชิกผู้ใช้งาน1พันล้านคนที่จะถูกลบ【ตรวจหวย1พย61】: