"อรรถวิชช์"เสนอตั้งคณะกรรมการร่วมเจ้าหน้าที่-นักวิชาการวางแนวทางบังคับใช้ม.112ย้ำจุดยืนไม่แก้-ไม่ยกเลิก112ปริศนาใบ้หวย

"อรรถวิชช์"เสนอตั้งคณะกรรมการร่วมเจ้าหน้าที่-นักวิชาการวางแนวทางบังคับใช้ม.112ย้ำจุดยืนไม่แก้-ไม่ยกเลิก112ปริศนาใบ้หวย

“อรรถวิชช์”เสนอตั้งคณะกรรมการร่วมเจ้าหน้าที่-นักวิชาการวางแนวทางบังคับใช้ม.112ย้ำจุดยืนไม่แก้-ไม่ยกเ