ปธ.สภาอุตสาหกรรมประจวบฯเตือนร้านค้าระวังจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์call center scb 24 ชั่วโมง

ปธ.สภาอุตสาหกรรมประจวบฯเตือนร้านค้าระวังจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์call center scb 24 ชั่วโมง

ปธ.สภาอุตสาหกรรมประจวบฯเตือนร้านค้าระวังจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์【call center scb 24 ชั่วโมง】: