ครม.อนุมัติจัดตั้ง“บริษัทเคหะสุขประชา”จัดทำบ้านเช่า1แสนหลังภายใน4ปีสำหรับกลุ่มเปราะบาง-คนโสดlobby baccarat

ครม.อนุมัติจัดตั้ง“บริษัทเคหะสุขประชา”จัดทำบ้านเช่า1แสนหลังภายใน4ปีสำหรับกลุ่มเปราะบาง-คนโสดlobby baccarat

ครม.อนุมัติจัดตั้ง“บริษัทเคหะสุขประชา”จัดทำบ้านเช่า1แสนหลังภายใน4ปีสำหรับกลุ่มเปราะบาง-คนโสด【lobby b