"รมว.เฮ้ง"สั่งอธิบดีหางานรองรับพนง.ผลิตรองเท้าไฟไหม้ย่านกิ่งแก้วกว่า200ชีวิตดูลายมือแม่นๆ

"รมว.เฮ้ง"สั่งอธิบดีหางานรองรับพนง.ผลิตรองเท้าไฟไหม้ย่านกิ่งแก้วกว่า200ชีวิตดูลายมือแม่นๆ

“รมว.เฮ้ง”สั่งอธิบดีหางานรองรับพนง.ผลิตรองเท้าไฟไหม้ย่านกิ่งแก้วกว่า200ชีวิต【ดูลายมือแม่นๆ】: