ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯป้าย อาเซียน

ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯป้าย อาเซียน

ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ【ป้าย อาเซียน】: ว

ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯป้าย อาเซียน

ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯป้าย อาเซียน

ยิงสลุตหลวง21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ【ป้าย อาเซียน】: ว