13ปี"ไทยโชต"ดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยค้นหาทีมฟุตบอล

13ปี"ไทยโชต"ดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยค้นหาทีมฟุตบอล

13ปี”ไทยโชต”ดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทย【ค้นหาทีมฟุตบอล】: GISTDA สำนักงานพัฒนาเ