ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆบ้านผลสด

ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆบ้านผลสด

ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง”ข้าราชการอัยการ”ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ【บ้านผลสด】: