‘ในหลวง’โปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูอุปการโกศลเจ้าอาวาสวัดทองหลางจังหวัดอุทัยธานีcompetency พยาบาล icu

‘ในหลวง’โปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูอุปการโกศลเจ้าอาวาสวัดทองหลางจังหวัดอุทัยธานีcompetency พยาบาล icu

‘ในหลวง’โปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูอุปการโกศลเจ้าอาวาสวัดทองหลางจังหวัดอุทัยธานี【