ตร.ยันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจต่อยรองผบช.ภ.4ใช้สีปลาร้าที่เตรียมมาปาใส่ตำรวจคู่มือ บสต ใหม่

ตร.ยันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจต่อยรองผบช.ภ.4ใช้สีปลาร้าที่เตรียมมาปาใส่ตำรวจคู่มือ บสต ใหม่

ตร.ยันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจต่อยรองผบช.ภ.4ใช้สีปลาร้าที่เตรียมมาปาใส่ตำรวจ【คู่มือ บสต ใหม่】: