"วปอ.2555-ตำรวจไทย"ลุยน้ำมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านจ.สระบุรีและจ.สิงห์บุรีกินยาเยอะ

"วปอ.2555-ตำรวจไทย"ลุยน้ำมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านจ.สระบุรีและจ.สิงห์บุรีกินยาเยอะ

“วปอ.2555-ตำรวจไทย”ลุยน้ำมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านจ.สระบุรีและจ.สิงห์บุรี【กินยาเยอะ】: