'ในหลวง'โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชั้นไม้พาเลท

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชั้นไม้พาเลท

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม