พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ“ม.ล.รองฤทธิ์ปราโมช”ทายาทอ.คึกฤทธิ์ประชาคมอาเซียน

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ“ม.ล.รองฤทธิ์ปราโมช”ทายาทอ.คึกฤทธิ์ประชาคมอาเซียน

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ“ม.ล.รองฤทธิ์ปราโมช”ทายาทอ.คึกฤทธิ์【ประชาคมอาเซียน】: คารวา