กกต.บุรีรัมย์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันทุจริตเลือกตั้งอบต.145แห่งหาเสียงคึกคักjoker432

กกต.บุรีรัมย์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันทุจริตเลือกตั้งอบต.145แห่งหาเสียงคึกคักjoker432

กกต.บุรีรัมย์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันทุจริตเลือกตั้งอบต.145แห่งหาเสียงคึกคัก【joker432】: