"เจ้าสด"ยืนยันอำลาสังเวียนทีมชาติยอมรับไฟต์นี้ไม่เสียใจเพราะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตารางเบอร์เงินฟรีสวยๆ

"เจ้าสด"ยืนยันอำลาสังเวียนทีมชาติยอมรับไฟต์นี้ไม่เสียใจเพราะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตารางเบอร์เงินฟรีสวยๆ

“เจ้าสด”ยืนยันอำลาสังเวียนทีมชาติยอมรับไฟต์นี้ไม่เสียใจเพราะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว【ตารางเบอร์เงิน