ราชกิจจาฯประกาศสภาผู้แทนราษฎรเลื่อน"บุญญาพร"แทน"พลตรีทรงกลด"ที่ลาออกsiam scratch

ราชกิจจาฯประกาศสภาผู้แทนราษฎรเลื่อน"บุญญาพร"แทน"พลตรีทรงกลด"ที่ลาออกsiam scratch

ราชกิจจาฯประกาศสภาผู้แทนราษฎรเลื่อน”บุญญาพร”แทน”พลตรีทรงกลด”ที่ลาออก【siam scratch】: