"สิระ"ยกปมยื่นร้อง"ธนาธร"เทียบ"ปารีณา"ขาดคุณสมบัตินั่งกมธ.งบฯ63สวนกลับ"ชวน-วิษณุ"ความเห็นทางกม.ใครถูกgarena ลืมรหัส

"สิระ"ยกปมยื่นร้อง"ธนาธร"เทียบ"ปารีณา"ขาดคุณสมบัตินั่งกมธ.งบฯ63สวนกลับ"ชวน-วิษณุ"ความเห็นทางกม.ใครถูกgarena ลืมรหัส

“สิระ”ยกปมยื่นร้อง”ธนาธร”เทียบ”ปารีณา”ขาดคุณสมบัตินั่งกมธ.งบฯ63สวนกลับ”ชวน-วิษณุ”ความเห็นทางกม.ใครถู