กกท.เร่งแก้ปัญหา"วาด้า"แบนไทยห้ามจัดแข่งกีฬาระดับนานาชาติth niramitit๙

กกท.เร่งแก้ปัญหา"วาด้า"แบนไทยห้ามจัดแข่งกีฬาระดับนานาชาติth niramitit๙

กกท.เร่งแก้ปัญหา”วาด้า”แบนไทยห้ามจัดแข่งกีฬาระดับนานาชาติ【th niramitit๙】: สำนัก