“หม่อง”เล็งฉีดวัคซีนโควิดให้นร.อายุ12ปีขึ้นไปสัปดาห์หน้าe cop เพชรบูรณ์

“หม่อง”เล็งฉีดวัคซีนโควิดให้นร.อายุ12ปีขึ้นไปสัปดาห์หน้าe cop เพชรบูรณ์

“หม่อง”เล็งฉีดวัคซีนโควิดให้นร.อายุ12ปีขึ้นไปสัปดาห์หน้า【e cop เพชรบูรณ์】: สำนั