บิ๊กเด่นประชุมรับมือเลือกตั้งอบต.เตรียมระดมกวาดล้างอาชญากรรมขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

บิ๊กเด่นประชุมรับมือเลือกตั้งอบต.เตรียมระดมกวาดล้างอาชญากรรมขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน

บิ๊กเด่นประชุมรับมือเลือกตั้งอบต.เตรียมระดมกวาดล้างอาชญากรรม【ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน】: